Doneer


Draagt U team Jacqueline ook een warm hart toe en
wilt U ook een vuist maken tegen MS:

doneer-knop


Met een druk op de knop kunt u ‘Team Jacqueline’ steunen via Ideal of Paypal.


Steunt U ‘team Jacqueline’ namens uw bedrijf gebruik dan de optie Ik doe een gift uit naam van een organisatie‘.
U ontvangt dan een bewijs van uw sponsorbijdrage die gebruikt kan worden voor aangifte bij de belastingdienst.


Liever direct overschrijven;
TNV Klimmentegenms
ovv: Uw naam en ‘team Jacqueline’

Bank: ABN Amro Bank: 60.99.86.171
IBAN: NL73ABNA0609986171
BIC (Swift): ABNANL2A


Contant overhandigen aan de teamleden kan ook, deze zorgen dan dat het netjes bij de stichting komt.


Hoeveel er tot nu toe is gedoneerd kun je hier terug vinden. Ook kun je daar terug vinden wie er ons gesteund hebben.